Văn bản trung ương

 
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 48/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/06/2019
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước