Văn bản trung ương

 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 17/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 09/04/2018
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TT.pdf_22.pdf Dung lượng: 94.36 Kb [ Tải về 6 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ngày 09/4/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018./.