Văn bản trung ương

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 652/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 03/04/2018
Người ký: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công
Ngày hiệu lực: 03/04/2018
Quyết định về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Ngày 03/4/2018, Bộ GTVT ban hành QĐ số 652/QĐ-BGTVT về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam