Văn bản trung ương

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 56 items in 3 pages
1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ
Số/Ký hiệu: 02/2021/TT-BGTVT ; Người ký: Lê Đình Thọ
Đã xem: 131 lượt / Tải về: 6 lượt
04/02/2021
2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BGTVT ; Người ký: Lê Đình Thọ
Đã xem: 153 lượt / Tải về: 8 lượt
27/01/2021
3 Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Số/Ký hiệu: 38/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 128 lượt / Tải về: 2 lượt
29/09/2020
4 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 12/2020/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Đình Thọ
Đã xem: 889 lượt / Tải về: 21 lượt
29/05/2020
5 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 42/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1426 lượt / Tải về: 71 lượt
08/04/2020
6 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Số/Ký hiệu: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1091 lượt / Tải về: 5 lượt
08/04/2020
7 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Số/Ký hiệu: 23/2020/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 86 lượt / Tải về: 2 lượt
24/02/2020
8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số/Ký hiệu: 10/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1446 lượt / Tải về: 27 lượt
17/01/2020
9 Thông tư Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 39/2019/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Đã xem: 1833 lượt / Tải về: 11 lượt
15/10/2019
10 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 34/2019/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Đã xem: 1496 lượt / Tải về: 17 lượt
06/09/2019
11 Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Số/Ký hiệu: 48/2019/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1379 lượt / Tải về: 9 lượt
05/06/2019
12 Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ xanh
Số/Ký hiệu: TCCS 22:2018/TCĐBVN ; Người ký:
Đã xem: 1303 lượt / Tải về: 11 lượt
13/08/2018
13 Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
Số/Ký hiệu: 17/2018/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Đã xem: 1626 lượt / Tải về: 7 lượt
09/04/2018
14 Quyết định về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Số/Ký hiệu: 652/QĐ-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công
Đã xem: 1370 lượt / Tải về: 16 lượt
03/04/2018
15 Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: 42/2017/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Đã xem: 1311 lượt / Tải về: 44 lượt
15/11/2017
16 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 12/2017/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Đã xem: 5468 lượt / Tải về: 49 lượt
15/04/2017
17 Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 15/2016/TT-BGTVT ; Người ký: Trương Quang Nghĩa
Đã xem: 58 lượt / Tải về: 0 lượt
30/06/2016
18 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Số/Ký hiệu: 63/2016/nĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 2081 lượt / Tải về: 14 lượt
01/07/2016
19 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Số/Ký hiệu: 65/2016/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 2193 lượt / Tải về: 21 lượt
01/07/2016
20 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 132/2015/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1221 lượt / Tải về: 2 lượt
25/12/2015