Văn bản ngành

 
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 203 items in 11 pages
1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ
Số/Ký hiệu: 02/2021/TT-BGTVT ; Người ký: Lê Đình Thọ
Đã xem: 131 lượt / Tải về: 6 lượt
04/02/2021
2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BGTVT ; Người ký: Lê Đình Thọ
Đã xem: 152 lượt / Tải về: 8 lượt
27/01/2021
3 Về việc gia hạn thời gian thực hiện Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3771/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 207 lượt / Tải về: 22 lượt
23/12/2020
4 Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Số/Ký hiệu: 38/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 128 lượt / Tải về: 2 lượt
29/09/2020
5 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera, trạm cân của các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép khai thác khoáng sản
Số/Ký hiệu: 4888/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 95 lượt / Tải về: 8 lượt
24/08/2020
6 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 12/2020/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Đình Thọ
Đã xem: 889 lượt / Tải về: 21 lượt
29/05/2020
7 Quyết định Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1771/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 100 lượt / Tải về: 4 lượt
02/07/2020
8 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 42/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1426 lượt / Tải về: 71 lượt
08/04/2020
9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Số/Ký hiệu: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1091 lượt / Tải về: 5 lượt
08/04/2020
10 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Số/Ký hiệu: 23/2020/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 86 lượt / Tải về: 2 lượt
24/02/2020
11 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số/Ký hiệu: 10/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1446 lượt / Tải về: 27 lượt
17/01/2020
12 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 485/QĐ - UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 82 lượt / Tải về: 2 lượt
25/02/2020
13 Thông tư Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 39/2019/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Đã xem: 1833 lượt / Tải về: 11 lượt
15/10/2019
14 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 34/2019/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Đã xem: 1496 lượt / Tải về: 17 lượt
06/09/2019
15 Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Số/Ký hiệu: 48/2019/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1379 lượt / Tải về: 9 lượt
05/06/2019
16 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 3839/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 89 lượt / Tải về: 2 lượt
28/12/2018
17 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn trên địa bàn
Số/Ký hiệu: 17/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 2015 lượt / Tải về: 40 lượt
05/12/2018
18 59. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 930 lượt / Tải về: 13 lượt
30/11/2018
19 60. Thủ tục Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 893 lượt / Tải về: 3 lượt
30/11/2018
20 61. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 829 lượt / Tải về: 3 lượt
30/11/2018