ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP

 
1. Tên cơ quan: THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM
Địa chỉ:   20- Trần Quý Cáp - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: 0510.3859263  Fax: 0510.3810107
Email: ttgtvt_qna@viettel.vn
2. Tên cơ quan: ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUẢNG NAM
Địa chỉ: số 72 đường 18 tháng 8 , TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0510.3861046 Fax: 0510.3863272
Email: ds-qnam@dng.vnn.vn
3. Tên cơ quan:  TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THUỶ BỘ QUẢNG NAM
Địa chỉ :  10/1 Nguyễn Du – TP Tam kỳ - Quảng Nam 
Số điện thoại:  0510.3812695 -  3852630 Fax:  0510.3852630
Email:  Dkiem9201S@dng.vnn.vn 
4. Tên cơ quan: BAN QUẢN LÝ BẾN XE QUẢNG NAM
Địa chỉ: Khối I-phường Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0510. 3811931